Anna Krochmal, Robert Kędzierski, Pauza, Alicja Oczko, Tommy Wieringa, Gunnhild Oyehaug

Instagram #700

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co leży na zakręcie w pewnej powieści dla dziewcząt?