Agora, Krzysztof Kurek, Benjamin Balint

Instagram #683

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Erna Eltzner to bohaterka powieści jakiej autorki (podaj nazwisko)