wywiad, Insignis, Krytykapolityczna.pl, Will McCallum

Kurzojady rozmawiają - Will McCallum

Olga Wróbel: W brytyjskim oddziale Greenpeace’u kierujesz działaniami na rzecz ochrony oceanów, dlatego spodziewam się, że twoja odpowiedź będzie koncentrowała się wokół nich, ale… Jakie jest dziś najpoważniejsze wyzwanie dla ekologów?

Will McCallum: Zmiany klimatyczne. Z badań naukowych wynika bardzo jasno – jeżeli ich nie powstrzymamy, inne działania nie mają zbyt wiele sensu. Natomiast oceany chronią nas przed natychmiastowym odczuwaniem tych zmian, są swoistym buforem. Dlatego utrzymanie ich w równowadze i dobrostanie jest bardzo istotnie. Im lepiej działają ekosystemy oceanów, tym lepiej dla nas. To jest jedna z przyczyn, dla których warto przyjrzeć się plastikowi. Następne w kolejności jest wymieranie gatunków i utrata bioróżnorodności – tutaj plastik jest oczywistym winowajcą. Przyczynia się do wymierania dosłownie – wystarczy spojrzeć na zaplątane w torebki zwierzęta, często należące do zagrożonych gatunków – ale także pośrednio, zatruwając łańcuchy pokarmowe i wpływając na zachowanie zwierząt. Dlatego walka z plastikiem jest istotna.

CAŁOŚĆ W SERWSIE KRYTYKAPOLITYCZNA.PL

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywał się chomik Ewy Kuryluk?