buforowanie, Selim Babullaoglu, Ilaha Karimova, Grażyna Zając, Europejski Poeta Wolności

BUFOROWANIE - Selim Babullaoglu, "Nie makto pisać do pułkownika"

Selim Babullaoglu (tłum. Ilaha Karimova i Grażyna Zając)

“Na śmierć Herberta.
Na podstawie słów Jerzego Buzka”

Gdy umiera poeta, ministrowie mówią:
“Był szczęśliwy A i my mieliśmy szczęście,
że żył w naszych czasach”.
I znów poeci byli szczęśliwi,
i znów ministrowie mieli szczęście.

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Erna Eltzner to bohaterka powieści jakiej autorki (podaj nazwisko)